931 757 659 / 682 213 228
info@i-kids.es
C/ Santa María 32, baixos 3ª - 08340 Vilassar de Mar

ENGLISH ACADEMY

Preu per SetmanaNº SetmanesDescomptesImport
594
 • Total:

Descomptes: 
Si tenies feta la inscripció d'un viatge a Irlanda o ets una família que inscriurà més d'un nen, marca la casella inferior per poder gaudir d'un 5% de Descompte

DADES MARE
 • Nom Mare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • Email
 • Nº Dni
DADES PARE
 • Nom Pare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • EMail
 • Nº Dni
 • Adreça
 • C.Postal
 • Població
DADES NEN/A
Sexe:
 • Nom
 • 1er Cognom
 • 2n Cognom
 • Nº Targeta Sanitaria (ICS o Mútua):
 • Data Naixement
 • Observacions
DADES DNI
 • Nº DNI
 • Caduca
DADES PAGAMENT
 • IMPORT TOTAL:
Pagament inicial de 300€ al fer la reserva i la resta abans del 26 Juny.
Fer transferencies al nº de Compte: ES44 0081 0020 1800 0159 4668 
FACTURAR A NOM DE:

Es retornaran els diners en cas d'anul·lar les estades per causes de la covid o per no arribar al mínim d'aforament.


Caldrà un mínim de 12 alumnes per setmana.


L'alumne ha de complir els requisits de Salut establerts per la Generalitat per la participació en les estades. Aquesta inscripció suposa una declaració d'autoresponsabilitat que això és complirà.


Si l'alumne es posa malalt la setmana abans o durant les estades es mirarà de fer un bescanvi per un altra setmana si hi ha places disponibles. Si no fos possible es tornarà un 20% del preu de l'estada.

Tractamentde dades personals:

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/99de protecció de dades (LOPD), el client accepta que les seves dades personals,així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer, titularitat de l’escola i-kids, amb domicili a Santa Maria, 32 baixos 3ª 08340 Vilassar de Mar. Aquestes dades han estat recollides per l’escola i-kids amb la finalitat de gestionar i desenvolupar el conjunt deserveis amb el client, i són necessàries per arribar a complir aquests propòsits. 

L’afectatpodrà exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició, a través d’un escrit que podrà dirigir ala seu social de l’escola, a l’adreça indicada, amb la referència “Protecció dedades”. 

L’agèncial’informa que, depenent de la modalitat de pagament dels serveis, es procediràa la comunicació de les dades incloses en el fitxer (Nom, CIF/NIF, Núm. de compte)a les entitats financeres (bancs i caixes) amb les quals treballa l’escolai-kids a l’efecte de gestionar les transferències, cobraments i pagaments a què doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis. 

Alsefectes d’allò disposat a l’article 34.e) LOPD, l’interessat presta el seuconsentiment de forma implícita en la contractació del servei o en reclamacionsa aquest servei, perquè puguem transferir les seves dades necessàries per a reservesde vols, transports i serveis contractats, als destinataris que siguinpertinents (centrals de reserves, companyies aèries i navilieres o altres de similars)i, si així fos necessari segons el servei o viatge a efectuar, amb destinació aqualsevol país del món, incloent, si escau, a aquells que no ofereixin unnivell de protecció equiparable a l’exigida per la LOPD.

La no acceptaciód’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperatsper part de l’escola.